Skip Navigation Links
 
 
 
 
Language :
> Fertilizers > Business Units > ICL FE C.V. > Nederlandse Versie
Nederlandse Versie 
 

 Info Internetsite 

 

1. ICL Fertilizers Europe C.V. als bedrijf:

1.1 Organisatie:

ICL Fertilizers Europe C.V. (ICL FE C.V.) is een dynamische internationaal opererende onderneming in het Westelijk havengebied van Amsterdam. De onderneming houdt zich bezig met de productie, verkoop en distributie van kunstmest en kunstmest grondstoffen en maakt deel uit van de Europese kunstmest divisie van ICL (Israel Chemicals Limited).

ICL FE C.V. produceert, samen met ICL Fertilizers Deutschland GmBH (gevestigd in Ludwigshafen) meer dan een miljoen ton aan kunstmest per jaar voor klanten in Europa en ook daarbuiten.

Het betreft een groot aantal verschillende soorten korrelvormige en poedervormige kunstmest. Door de jaren heen is er steeds gewerkt aan het vergroten van de capaciteit, de flexibiliteit en het snel reageren op de vraag, om onze klanten zo goed als mogelijk te bedienen.

Tot begin jaren 80 leverde ICL FE C.V. maar enkele soorten kunstmest. Tegenwoordig produceren en zetten wij meer dan 90 tailor-made P, PK en NPK producten af, speciaal afgestemd op verschillende gewassen.

Tijdig leveren van onze producten is belangrijk, daarom is onze locatie in de haven van Amsterdam ideaal. Van daaruit kunnen de grondstoffen en het eindproduct zowel via zeeschepen, binnenvaartschepen als ook over de weg getransporteerd worden.

1.2 Missie/ kernwaarden:

Onze toekomstbeschouwing

ICL FE C.V. is een multinationaal bedrijf dat er naar streeft:

 •  Marktleider te worden binnen het kunstmest segment
 • Een dynamisch bedrijf te zijn dat streeft naar lange termijn doelen. Daarbij rekent zij op de inzet van gemotiveerde medewerkers en managers, die realisatie van deze visie zien als persoonlijke uitdaging.
 • Zorg te dragen voor en te investeren in medewerkers en managers.
 • Een optimale en lange termijn gerichte klantenservice te geven, d.m.v. het bieden van klantgerichte technische, logisitieke en financiele oplossingen.
 • Op verantwoorde wijze gebruik te maken van beschikbare mineralen terwijl het ecologische evenwicht behouden blijft.
 • Te voldoen aan de (inter)nationale eisen op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit.
 • Veiligheid voorop te stellen. Safety First met nul bedrijfsgerelateerde ongevallen.
 • Optimaal gebruik te maken van de synergie binnen de divisie ICL Fertilizers Europe

Om deze toekomstbeschouwing waar te maken houden wij vast aan een aantal kernwaarden:

 • Klantgerichtheid
 •  Voortdurende verbetering
 • Veiligheid, gezondheid, milieukwaliteit
 •  Respect voor anderen
 • Zakelijke integriteit
 • Goed werkgeverschap
 • Zakelijke perfectie
 • Leren van gemaakte fouten en behaalde successen

 1.3 Geschiedenis

 Al meer dan 100 jaar verstand van kunstmest in Amsterdam

De kunstmestlocatie van ICL FE C.V. in Amsterdam bestond in 2007 100 jaar. Gedurende haar lange bestaan zijn multinationals als Shell, Hoogovens en DSM eigenaar/aandeelhouder van het bedrijf geweest.

Sinds september 1982 is het bedrijf  een onderdeel van het Israelische chemie concern Israel Chemicals Limited (ICL). ICL nam het bedrijf toen van het bedrijf DSM over, dat zich steeds meer uit de kunstmest ging terugtrekken.

De Amsterdamse kunstmestlocatie was erg interessant voor ICL omdat er  kunstmestsoorten geproduceerd kunnen worden waarvoor onder andere de grondstoffen fosfaat en kali gebruikt worden. Beide grondstoffen heeft ICL in Israel (licentie voor winning kalizout uit de Dode Zee en licentie voor winning fosfaaterts in de Negev Woestijn). Verder is de ligging van ICL FE C.V. in de Amsterdamse haven aan diep water ideaal voor het aanmeren van grote zeeschepen en logistiek heel goed voor doorvoer naar klanten in Europa en naar de fabriek in Ludwigshafen in Duitsland.

De afgelopen 25 jaar is het bedrijf gegroeid en is er inmiddels een enorm palet aan verschillende kunstmest soorten dat geproduceerd wordt. Het personeelsbestand is hier op aangepast en de afgelopen 25 jaar met een kwart gegroeid.

Ook vervult onze vestiging sinds een aantal jaren de functie van hoofdkantoor voor alle Europese kunstmestactiviteiten van ICL. Verder biedt het bedrijf onderdak aan collega’s van ICL-IP Europe B.V. van de divisie Industrial Products van het ICL concern. In totaal zij er zo’n 150 mensen in dienst van de diverse bedrijven op de vestiging in Amsterdam.

2. ICL FE C.V. als werkgever:

 2.1 Cultuur:

Prettig en laag drempelig.

Al jaren ontwikkelen en produceren we met elkaar kunstmest naar de behoefte van onze afnemers. Onze kernwaarden vormen daarbij belangrijke pijlers.

Kenmerkend voor ICL FE C.V. is de platte organisatie en de korte lijnen waardoor iedereen van hoog tot laag, elkaar gemakkelijk kan vinden.  De organisatie is informeel en er wordt met respect voor elkaar en het milieu gehandeld.

 2.2 Afdelingen/functies:

Er komt veel kijken bij het produceren en in de markt zetten van kunstmest. En dat is terug te zien in de functies binnen onze veelzijdige organisatie. ICL FE C.V.  biedt  voor zijn werknemers kansen en uitdagingen binnen verschillende disciplines. Binnen onze organisatie vind je dan ook een groot aantal vakgebieden. Denk aan bijvoorbeeld Marketing & Sales,  Productie, Logistiek, Techniek, ICT, HR, Finance & Administration.

Om een indruk te geven van deze grote diversiteit, geven we hieronder een aantal voorbeelden.

Production& Shipping:

Productie en Shipping is de spil binnen het bedrijf. Binnen deze afdeling (de fabriek en de verlading) zorgen o.a. procesoperators, mechanisch operators en bedieningsmannen voor het vlekkeloos verloop van het productie proces, de kunstmestproductie en de verscheping van de grondstoffen en (eind)producten. Er wordt in 5 ploegen (productie) of 3 ploegen (shipping) gewerkt. In totaal werken hier zo’n 60 mensen.

 Technische Dienst:

Onze Technische dienst zorgt ervoor dat alles werkt zoals het zou moeten werken. Een team van 20 medewerkers waaronder elektromonteurs, bankwerkers, en ook technisch tekenaars/werkvoorbereiders is hier door middel van preventief onderhoud, het signaleren, opsporen en oplossen van storingen en door betrokkenheid bij projecten, investeringen en nieuwbouw, mee bezig.

 Finance

De afdeling Finance bestaat uit diverse sub afdelingen zoals control, treasury en de boekhouding. De administratie van zowel ICL FE C.V. als ook van een groot aantal andere vennootschappen in Nederland(en Europa) die tot ICL behoren wordt hier gedaan. De afdeling verzorgt de crediteuren en debiteurenadministratie, financiele analyses en management rapportages en (geconsolideerde) jaarverslagen (voor de Nederlandse/ Europese directie alsook voor het moederbedrijf in Israel). De afdeling onderhoudt contacten en werkt samen met interne en externe accountants en belasting adviseurs. Gewerkt wordt volgens de regels van diverse (inter)nationale standaarden en SOX.

In totaal telt de afdeling zo’n 12 werknemers

Sinds kort is de afdeling te zamen met de 8 collega’s van ICL-IP Europe B.V. gehuisvest en wordt er gewerkt aan verdere samenwerking in de toekomst.

 Laboratorium

Wij hebben een eigen laboratorium waar onze en ook producten van anderen geanalyseerd worden op kwaliteit en samenstelling. Ook binnengekomen grondstoffen worden hier gecontroleerd en er worden analyses gemaakt in geval van klachten van klanten. Verder verricht de afdeling verschillende milieumetingen, bijvoorbeeld van afvalwater en schoorsteen emissies. Het laboratorium beschikt over een modern instrumentarium en heeft zelfs een robot voor diverse analyse werkzaamheden tot zijn beschikking.

 IT

Onze IT afdeling krijgt een steeds grotere rol binnen het bedrijf. De afdeling heeft zorg gedragen voor de implementatie van het SAP systeem, onderhoudt dit en staat de collega’s van andere afdelingen met raad en daad terzijde bij problemen op IT gebied. De afdeling zorgt ook voor de aanschaf van computers, laptops enz. De afdeling onderhoudt op het gebied van automatisering veel contact met het moederbedrijf in Israel

De afdeling bestaat uit vijf personen en werkt ook voor ICL-IP Europe B.V.

 Marketing & Sales

De afdeling Marketing & Sales zorgt er voor dat onze producten vermarkt worden, houdt zich bezig met het uitbreiden van ons klantennetwerk en onderhoudt contacten met de klanten. De afdeling verricht marktonderzoek en verzorgt de productieplanning in nauw overleg met de afdeling Production & Shipping. Ook houdt de afdeling zich bezig met de inkoop van grondstoffen en de vaststelling van prijzen en leveranciersvoorwaarden voor onze producten. Bijna alle klanten zijn gevestigd in het buitenland (de meeste in West-Europa). De afdeling bestaat uit 5 personen in Amsterdam en een verkooporganisatie in Reims (Frankrijk, onze grootste markt) waar 10 medewerkers werkzaam zijn. Voor het vermarkten maakt de afdeling ook gebruik van andere groepskantoren binnen en buiten Europa.

 2.3 Arbeidsvoorwaarden:

ICL FE C.V. heeft een eigen CAO met markconforme salarissen. Een eindejaaruitkering van minimaal 6% en maximaal 10% maakt onderdeel uit van het arbeidvoorwaarden pakket. Daarnaast hebben de medewerkers recht op minimaal  25 vakantiedagen en 13 adv dagen (m.u.v. van zij die in de 5 ploegendienst werken). Medewerkers ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk verkeer.

 Op het gebied van personeelsvoorzieningen kan geprofiteerd worden van flinke kortingen op een uitgebreid pakket aan verzekeringen. Daarnaast is er een collectieve zorgverzekering met aantrekkelijke premies en een door het bedrijf betaalde interventie verzekering. Tevens kan je deelnemen aan de spaarloonregeling of levensloopregeling en kent het bedrijf goede studiefaciliteiten.

 ICL FE C.V.  heeft goede een pensioenregeling op basis van middelloon die verzekerd is bij Zwitserleven.

 3. Vacatures

 3.1 Overzicht actuele vacatures:

Heb je interesse in werken bij ICL FE C.V, maar zit er nu geen geschikte vacature bij, dan nodigen wij je uit om een open sollicitatie naar onderstaand (mail) adres te sturen. Je krijgt van ons altijd antwoord en mogelijk hebben we binnenkort wel een baan voor je.

 Vacatures per Bijlage: Coördinator onderhoud/ vervangend Chef TD bijlage nog invoegen

 3.2 Sollicitatie procedure:

Heb je een interessante functie gezien? Dan ontvangen wij graag je cv en brief met motivatie.  Het is voor ons belangrijk de sollicitatieprocedure zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Wij zullen dan ook binnen een week op je brief reageren en je nauwgezet informeren over de fase waarin jouw sollicitatie zich bevindt.

 Uit alle sollicitatiebrieven maken we een selectie van mensen die wat ons betreft geschikt kunnen zijn. Ben je voor ons een serieuze kandidaat, dan zal het eerste oriënterende gesprek meestal met de direct leidinggevende en/of iemand van P&O zijn. Daarin krijg je de gelegenheid om alles over jouw verwachtingen, kennis, vaardigheden en motivatie met ons te delen. Wij zullen ook onze verwachtingen uitspreken. Hebben we een klik? Dan volgt er een tweede gesprek waarin we wat dieper ingaan op bepaalde aspecten van de functie waarop je solliciteert. Ook de arbeidsvoorwaarden zullen dan aan bod komen.

Je kunt solliciteren  door een brief met motivatie te mailen naar het email adres dat onder de vacature is vermeld. Of via ons postadres. Open sollicitaties kunt je mailen naar sollicitaties@iclfertilizers.eu

3.3 Contact/routebeschrijving :

Ons postadres is:
ICL Fertilizers Europe C.V.

P.O Box 313 , 1000 AH  Amsterdam
Ons vestigingsadres is:
Fosfaatweg  48 ,1013 BM Amsterdam
Telefoon: 020-5815100
Fax: 020 6868328

 3.4 Routebeschrijving:

 Bijlage nog invoegen

 4. Stages

 4.1 Stage en afstudeer mogelijkheden:

 Waar leer je een vak nu beter dan in de dagelijkse praktijk? Het is de ideale manier om kennis te maken met ICL FE C.V. en een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Ter voorbereiding op je eerste baan biedt ICL je namelijk alle kans om jouw vakmanschap bij ons verder te ontwikkelen. Je werkt als een “gewone werknemer” mee met je collega’s. Daar leer je veel van. Bovendien kun je ervan verzekerd zijn dat we je goed begeleiden en regelmatig overleg hebben met je school.

Ben je bijna klaar met je opleiding en zoek je een afstudeerplaats? Ook in dat geval kun je bij ons alle kanten op. Onder ‘Solliciteren naar stage -en afstudeerplaatsen’ staat hoe je kunt solliciteren.

We hebben stage- en afstudeerplaatsen voor HBO-ers en MBO-ers.

Voor het MBO zijn wij bovendien een erkend leerbedrijf voor opleidingen:

 • Beveiliger
 • Secretarieel medewerker
 • Boekhoudkundig medewerker
 • Bedrijfsadministratie
 • Juridisch medewerker Personeel en Arbeid
 • Salarisadministratie
 • Vakfunctionaris Laboratoriumtechniek
 • Middenkader functionaris chemische laboratorium techniek
 • Mechanisch Operator C
  Mechanisch Operator B
 • Mechanisch Operator A
 • Basisoperator

Wat betreft  de HBO studies zijn wij met name interessant voor studenten werktuigbouw, elektrotechniek(richting energietechniek), procestechniek, procestechnologie en algemene operationele techniek

4.2 Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen we een cv en brief ter motivatie. Belangrijk voor ons is te weten wat je wilt leren, hoelang de stage duurt en voor hoeveel uur per week. Wij zullen te allen tijde op je brief reageren. Ook als er op dit moment geen stage/afstudeerplek aanwezig is.

Kunnen wij jou een goede stageplaats aanbieden  dan zullen wij je uitnodigen voor een gesprek. Het gesprek zal dan gehouden worden met je eventuele stagebegeleider en/of een medewerker van P&O.

Je kunt solliciteren door je cv en  brief met motivatie te mailen  naar stage@iclfertilizers.eu of naar ons postadres.

4.3 Contact:

Ons postadres is:
ICL Fertilizers Europe C.V.

P.O Box 313, 1000 AH  Amsterdam
Ons vestigingsadres is:
Fosfaatweg  48 ,1013 BM Amsterdam
Telefoon: 020-5815100
Fax: 020 6868328

 
Terms Of Use