Skip Navigation Links
 
 
 
 
Language :
> Fertilizers > Business Units > Fertilizers & Chemicals > Application
נוזליים מעורבים מופחתי כלור (Hebrew)

דשנים נוזליים מעורבים להדשייה מופחתי כלור

מכילים שניים או יותר מיסודות ההזנה –חנקן, זרחן ואשלגן.
לחלק מההרכבים בסדרות השונות ניתן להוסיף תוספות שונות –יסודות קורט כגון ברזל וכו' -על פי דרישת הלקוח.
מיועדים בד"כ לדישון בהזרקה ישירה למערכות ההשקיה.
דשנים אלו מצטיינים בתכולת כלורידים מופחתת , הם נועדו לגידולים הרגישים לכלור ובעיקר באזורים בהם שטיפת הכלורידים ע"י גשמי החורף אינה מובטחת.
השימוש בדשנים אלו מפחית מאוד את הצטברות הכלורידים בבית השורשים במשך עונת ההשקיה ומקטין את הסיכון של נזקי כלור לגידול, בהשוואה, למשל, לשימוש בדשנים בהם מקור האשלגן הוא מאשלגן כלורי בלבד.

 
Business Units
View All Business Units
Fertilizers & Chemicals
 
 
Terms Of Use