Skip Navigation Links
 
 
 
 
Language :
> Fertilizers > Business Units > Fertilizers & Chemicals > Product
מירב - דשן מסיס מעורב (Hebrew)
שימושים:
לחקלאים מגדלי ירקות ומגדלי מטעים, בעיקר בחלקות קטנות, אשר מדשנים במי ההשקיה בדשנים מוצקים, בעזרת דודי דישון או בתמיסה מוכנת בבית - השימוש במירב גורם הקלה רבה, חסכון בעבודה ובפחת חומרים והגדלה של הדיוק במינון הדשנים.
תערובות מירב מכילות חנקן (N) מאמון גפרתי, אשלגן (K) מאשלגן כלורי וגם מזרחת האשלגן וזרחן (P) מאשלגן זרחתי (פיק). מן המרכיבים הללו מוכנות תערובות ביחסי N:P:K שונים, כדי לענות לצרכים אופייניים של גידולים שונים.
היות ודשני מירב הם תערובות דשנים, העשויים להיפרד בטלטול ואחסנה - משתמשים תמיד במלא תוכן כל שק ולא בחלקו. לפי כך הדשן ארוז בשקי 25 ק"ג בלבד.

הרכבים עיקריים ושימושיהם השכיחים ביותר:
מירב 10-0-30, דשן NK עתיר אשלגן. לבננות לכל העונה, לאבוקדו ולפרדס - לחלק מהשנה או לרובה.
מירב 15-0-15, למטעים ופרדסים, באיזון N:K ולירקות בשדות שדושנו זרחן בגודש ביסוד.
מירב 15-4-15 לדישון ביחס N:K דומה לשל מירב 15-0-15 בתוספת זרחן. לגידולים או לשלבי גידול הדורשים תוספת כזו.
מירב 13-7-20 מקיים יחס N:K של 1.5:1. למטעים, פרדסים וירקות בתוספת הזרחן המתבקשת.
מירב 14-14-4 דשן NPK בהדגש זרחן. לעידוד פריחה וחניטה ולהספקת זרחן תקופתית מרוכזת.

מינון:
בוחרים בנוסחת מירב רצויה (או בצרוף נוסחאות) לפי צרכי הגידול על פי יחסי N:P2O5:K2O הדרושים, וקובעים את הכמות להספקת החנקן הדרוש (או כל אחד מהיסודות).

תכונות:
תערובת גבישים לבנים ושנהביים.
הדשנים המעורבים במירב הם היגרוסקופיים (קולטי לחות) ונוטים ליצור גושים, בעיקר באויר לח, בשקים פתוחים. יש להשתמש בתוכן כל שק, ולא להשאיר שקים פתוחים. הדשנים משתכים (קורוסיביים) ועלולים לתקוף מתכות שונות ואף פלב"מ.
משקל הליטר: כ-1 ק"ג.

הספקה:
דשני מירב ארוזים בשקי פוליפרופילן עם צפוי פנימי מפוליאתילן, 25 ק"ג בכל שק.

 
Business Units
Fertilizers & Chemicals
General Specifications / Typical Properties
Product CategoryProducts From Israel
Nutrient Composition
NutrientsN P K
Formula
 
Terms Of Use