Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > Product
לכיש (Hebrew)

לכיש - להדשייה עם יסודות הקורט ותכולה כלור נמוכה

מכיל
:
אמון חנקתי, חד-אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי וכלורי (תכולת הכלוריד מוגבלת ל2% או פחות) מתוגבר בקורטין.

שימושים:
סדרת דשנים זו הוכנה במקורה עבור כורמי חבל לכיש, אשר ביקשו להפחית מתכולת הכלורידים בדשן הניתן לכרמים בעונת נשיאת הפרי ובה בעת ללוות את הדישון ביסודות העיקריים (N-P-K) גם במינון רצוף של יסודות הקורט. הסדרה לכיש נמצאה מתאימה למטרותיהם של חקלאים רבים המבקשים לדשן במי השקיה גידולי מטע וירקות, בדשן מועשר ביסודות קורט ובמחיר נוח.

תיאור:
דשנים נוזליים צלולים.

אזהרות:
דשנים בסדרת לכיש משתכים (קורוסיביים) למתכות וגם לפלב"מ. תגובתם חומצית מתונה.

אספקה:
בצובר, במיכליות ייעודיות.

הרכבים ותכונות (דוגמאות):
בכל הרכבי הסדרה לכיש נכללים יסודות הקורט בכלאציה ע"י קורטין בריכוזים הבאים בח"מ (גרם יסוד בטון דשן):
(Fe) ברזל 300 
(Mn) מנגאן 150
(Zn) אבץ 75
(Cu) נחושת 11
(Mo) וכן 8 ח"מ מוליבדן
במקרים של צורך בהרכבים שונים מהנ"ל היוועצו נא באגרונום חברתנו.
לכיש סופר - ניתן להזמין את כל הרכבי לכיש בגרסת סופר: יסודות הקורט מקורם בבר-קורט לשיפור יעילות קליטת הברזל. 

 
Business Units
Fertilizers & Chemicals
General Specifications / Typical Properties
Product CategoryProducts From Israel
Nutrient Composition
NutrientsK N P Micro
Formula
 
Terms Of Use