Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
ICL acquires Fuentes, Spain’s leading specialty fertilizers company

כיל ממשיכה להתרחב בחו"ל. רכישה נוספת בשוק הדשנים המיוחדים: רוכשת את Fuentes, חברת הדשנים המיוחדים המובילה בספרד.

זוהי רכישה שנייה של כיל בחו"ל בחודשים האחרונים בשוק הנתפס על ידה כבעל פוטנציאל לצמיחה מהירה. היקף מכירות כיל בתחום זה יגיע ל-650 מיליון דולר

כיל הודיעה היום על רכישת חברת A. Fuentes Mendea, S.A. ("Fuentes"), ספקית הדשנים המיוחדים הגדולה ביותר בספרד. הרכישה כוללת 4 חברות בנות של Fuentes, את קו המוצרים הנוזליים והדשנים המסיסים של חברת Fuentes, בנוסף לתערובות דשני שדה . הרכישה כוללת גם את מתקני הייצור של החברה הממוקמים בטוטנה וקרטחינה בדרום ספרד, וכן את המחסנים, מתקני החברה בנמל קרטחנה ומרכזי הלוגיסטיקה וההפצה המצויים סאוגונט ואלבסט.

הכנסותיה של חברת Fuentes בשנת 2010 הסתכמו בכ-113 מליון יורו (כ-163 מליון דולר). בעקבות הרכישה יהפכו חברת Fuentes, והחברות הבנות באחזקה מלאה, לחלק מ'כיל דשנים מיוחדים' שהינה יחידה עסקית של כיל דשנים.

הרכישה החדשה תהפוך את כיל לספקית מובילה של דשנים מיוחדים לחקלאות בשוק הספרדי, המאופיין בצמיחה מואצת בתחום זה.

חברת Fuentes משווקת מגוון רחב של דשנים ממותגים נוזליים באיכות גבוהה, דשנים מסיסים ותערובות של דשני שדה. יש לציין כי לחברת Fuentes יכולות מו"פ מתקדמות בתחום הדשנים  המיוחדים והתאמתם לצרכי המגדלים. 

החברה מוכרת את מוצריה בעיקר בשווקים של דרום ומזרח ספרד המהווים 75% מהשוק הספרדי לדשנים מיוחדים. באזורים אלה קיימת צמיחה של 8-12% במכירות דשנים מסיסים לעומת צמיחה נמוכה יחסית, בתחום הדשנים המסורתיים.

רכישת Fuentes הינה ביטוי נוסף לאסטרטגיה של השקעה והתרחבות בתחום הדשנים המיוחדים, שכיל מזהה בו פוטנציאל צמיחה גבוה, והיא מתרחשת בהמשך לרכישת יחידת הדשנים המיוחדים Scotts Global Professional של חברת Scotts Miracle Gro ("Global Pro") מפברואר האחרון, בהיקף של 270 מליון דולר.

רכישות אלו מבססות את פעילות כיל דשנים בתחום הדשנים המיוחדים עם מחזור מכירות שנתי של כ- 650 מליון דולר, ועם קו מוצרים עשיר ומוכר של דשנים מסיסים, דשנים נוזליים, דשנים לשחרור מבוקר ושחרור איטי. בנוסף מקנות רכישות אלה ל'כיל דשנים מיוחדים' יכולות שווק ומכירה גלובליים, מתקני ייצור בארה"ב, באיחוד האירופי, בהודו ובישראל, בנוסף לנוכחות חזקה במיוחד בספרד, המהווה את  השוק הגדול ביותר לדשנים מיוחדים באיחוד האירופי.

בנוסף למיצובה של 'כיל דשנים מיוחדים' כספקית מובילה של דשנים לחקלאות בספרד, רכישת Fuentes תעניק לכיל ערך ויתרונות נוספים הנובעים מתרומתה של Fuentes ומשילובה בפעילות הענפה והמגוונת של כיל. כך לדוגמא: Fuentes תספק פלטפורמה להרחבת פעילותה של כיל לשווקים נוספים בספרד, באיחוד האירופי ובצפון אפריקה. הרכישה תעשיר את מגוון מוצריה של כיל, תגביר את יכולות הייצור,  ותשפר את הפריסה והנגישות הגיאוגרפית של מערכי השיווק. במקביל, תיהנה Fuentes מסינרגיות תפעוליות רבות, מזמינות חומרי גלם, משתוף פעולה בתחום המו"פ, לוגיסטיקה ושינוע גלובליים, וממערכי שיווק ומכירה בשווקים שונים ברחבי העולם.

יוסי שחר, משנה למנכ"ל כיל, פיתוח עסקי אמר: "רכישת עסקי הדשנים המיוחדים של חברת Fuentes, בהמשך לרכישה האחרונה של יחידת הדשנים המיוחדים Scotts Global Professional, מעידה על המשך כוונתנו להפוך לשחקן מוביל בשוק הדשנים לחקלאות, גידולי נוי ומדשאות מקצועיות המאופיין בצמיחה מואצת". שחר הוסיף כי "הרכישה ממצבת אותנו כחברה המובילה בשוק הדשנים המיוחדים בספרד ומחזקת את קו המוצרים שלנו, את יכולות המו"פ, הייצור, הלוגיסטיקה וכן את השיווק".

יוסי צידון, מנכ"ל כיל דשנים מיוחדים הוסיף: "אנו שמחים כי תוכניתנו להפוך את כיל לשחקן מרכזי בתחום הדשנים המיוחדים תופסת תאוצה נוספת עם רכישת Fuentes. הרכישה מבססת את נוכחותנו בספרד שהיא שוק יעד חשוב ושער אסטרטגי לפעילות בצפון אפריקה ובאיחוד האירופי וזאת, תוך מיצוב המותגים שלנו ושיפור יכולות המכירה, הלוגיסטיקה והייצור. אנו מקבלים בברכה את צוות עובדי Fuentes עם הצטרפותו למשפחת כיל ומצפים להמשך עבודה משותפת ולהאצת הצמיחה והרווחיות של כיל דשנים מיוחדים".

 
Terms Of Use