Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
ICL Green Plant Certification

הסמכה למפעל ירוק

המגמה הירוקה לא פוסחת על כיל, וכחלק מפיתוח בר הקיימא של החברה, מאמצת כיל מדיניות ירוקה המתבטאת בעידוד פעילות מחזור, בנייה ירוקה, חסכון בצריכת משאבים טבעיים וככלל- חשיבה ירוקה.

מאחר ולא קיים תקן או הסמכה חיצונית למפעל ירוק הוחלט להסמיך את אתרי ומפעלי כיל בהסמכה פנימית המשקפת את הסטנדרטים של מדיניות זו.

התכנסה ועדת היגוי שבנתה מפרט בעל 25-30 קריטריונים שבהם על המפעל/אתר לעמוד כדי לקבל הסמכה למפעל ירוק".

המטרות העיקריות בהסמכה זו הן: עידוד אימוץ עקרונות של פיתוח בר קיימא, עידוד מעורבות ואחריות על הסביבה, ומחשבה לעתיד שתתמקד יותר בעקרונות בר קיימא בקבלת ההחלטות.

חלק מקריטריוני ההסמכה נקבעו ונוקדו בהתאם:

  • שימוש מושכל במשאבים (אנרגיה, חיסכון במים, חיסכון בחשמל, חיסכון בנייר)
  • חשיבה ירוקה
  • מחזור
  • הדרכה ומודעות
  • בניה ירוקה
  • אזהרות,קנסות, ואירועים הדורשים דווח לרשויות גרמו להפחתה בניקוד

הסמכה פנימית זו תחודש אחת לשנתיים.

לצפיית הסרט על הסמכה ירוקה של כיל

 
Terms Of Use