Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
2010 ICL Group Corporate Responsability report (in Hebrew)

 כיל מפרסמת דוח אחריות תאגידי

דוח אחריות תאגידית

העשור האחרון סיפק לכיל, עובדיה ומנהליה כאחד, הזדמנות להפגין את יכולת הארגון, ללמוד תחומי עשייה חדשים, לשנות דפוסי חשיבה ולשפר את ביצועי החברה. בתקופה זאת התפתחה גם התודעה והאסטרטגיה של החברה בנוגע לאחריות תאגידית, החל מתרומה לקהילה וטיפול באירועים סביבתיים נקודתיים, ועד לתפישה כוללת המאגדת בתוכה מחויבות ועשייה יומיומית למען הסביבה והחברה בה אנו חיים.

השינוי האסטרטגי שעברה החברה ,במקביל להשקעה האדירה בתחום הסביבתי, הפכו את כיל לאחת החברות המובילות והמתקדמות בתחום האחריות החברתית והסביבתית.

הדוח המצורף מהווה מקור למידע כמותי ואיכותי וכבסיס לשלל הדיונים המתרחשים מדי יום במפעלים, בקרב עובדי החברה ומנהליה, הציבור בכללותו, קבוצות להן עניין בפעילות החברה וגופי התכנון והתקינה ובקרב אמצעי התקשורת השונים. תהליך הכנת הדוח היווה כשלעצמו תשתית לשיח כזה.

על רקע הסימנים המתרבים לפיהם העולם עומד בפני עידן של אתגרים כלכליים, חברתיים וסביבתיים משמעותיים, דוח זה מוגש כעדות לחוסנה של כיל ויכולתה ללמוד ולהתמודד עם האתגרים של התקופה ולתרום מיכולותינו לפתרונן.

 
Terms Of Use