Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
ICL Specialty Fertilizers in Agritech 2012

כיל דשנים מיוחדים בתערוכת אגריטך 2012

בתערוכת אגריטך 2012 שהתקיימה בחודש מאי במרכז הירידים בתל אביב, הוקם ביתן של כיל שנים מיוחדים. אגריטך 2012 הינה אירוע הדגל של מדינת ישראל בתחום הטכנולוגיות החקלאיות, המים והסביבה לחקלאות. באירוע הציגה תעשיית החקלאות הישראלית את היכולות והחידושים שלה בתחומי החקלאות השונים כגון השקיה וטיפול במים, גידולי חממות, תעשיית החלב והעופות, פיתוח זרעים ועוד. התערוכה מתקיימת מידי 3 שנים, והשנה היא הייתה הפעם ה-18.בתערוכה ביקרו אלפי מבקרים מהארץ ומהעולם, ומעל 70 משלחות בינלאומיות.  הביתן של כיל דשנים הווה את אחד ממוקדי המשיכה של התערוכה ובו בקרו משלחות האח"מים מחו"ל, מבקרי התערוכה, משקיעים זרים, נציגי חברות מובילות בעולם וגורמים בולטים בתחום החקלאות.

 
Terms Of Use