Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
Dead Sea Works celebrates its 60 years

60 שנה למפעלי ים המלח

בשנת 1952 הוקמה "מפעלי ים המלח" על ידי ממשלת ישראל, על מנת להמשיך את פעילותה המשגשגת של "חברת האשלג הארץ ישראלית" שפורקה עם קום המדינה. השנה אנו במפעלי ים המלח מציינים 60 שנה של עשייה.

תאריך זה מהווה הזדמנות לספר את ההיסטוריה של החברה ולהתגאות בהתפתחות של המפעלים והשפעתם על האזור. התעשייה בים המלח, מהווה מקור פרנסה לאלפי עובדים החיים בנגב, והיא זו המאפשרת את המשך שגשוג האזור, גם המבחינה תיירותית. אנו גאים בהישגים שלנו במהלך 60 שנות העשייה, בתרומתנו להתפתחות בדרום ולמדינת ישראל כולה.

 
Terms Of Use