Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
Rotem Amfert Negev celebrates its 60 years

60 שנה לרותם אמפרט נגב

רותם אמפרט נגב מציינת ב-13 באפריל 2012, שישים שנה של פעילות.תאריך זה הינו חשוב ומהווה הזדמנות להזכיר את הנושאים ההיסטוריים וההתפתחותיים של המפעלים והשפעתם על האזור, להציג את העשייה והתרומה של המפעלים לכלכלה, לתעסוקה, לקהילה ולהתיישבות בנגב, להדגיש את השינויים והתמורות שנעשו לאורך 60 שנות הפעילות של החברה.

רותם אמפרט נגב גאה להיות חברה ישראלית מצליחה בשווקים בינלאומיים, המהווה עמוד שדרה ובסיס כלכלי ותעסוקתי להתיישבות בנגב, השומרת על ערכי הטבע, עומדת בתקנים לאומיים ובינלאומיים בתחומי ההגנה על הסביבה, בטיחות וקיימות, תוך אחריות ומחויבות חברתית וקהילתית בסביבה בה היא פועלת. אנו גאים בהישגים שלנו במהלך 60 שנות העשייה, בתרומתנו לדרום ולמדינה כולה.

 
Terms Of Use