Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
Dead Sea Works to build environmentally-friendly 250MW power plant

 כיל ממשיכה להשקיע בנגב - מפעלי ים המלח תקים תחנת כוח ידידותית לסביבה בהשקעה של 1.25 מיליארד ₪

מאות עובדים חדשים צפויים להשתלב בעבודות ההקמה והתפעול

תחנת הכוח מתוכננת לפעול באמצעות גז טבעי והיא צפויה לספק תוספת מהותית לכושר ייצור החשמל בישראל

ההקמה מתוכננת להתחיל ברבעון השלישי של 2012 ולהסתיים במחצית השנייה של 2015.

דני חן, מנכ"ל כיל דשנים: "הקמתה של תחנת הכוח הינה ביטוי נוסף לחשיבותנו ותרומתנו לכלכלה ולתעסוקה בנגב. תחנת הכוח תיתן מענה לצרכי האנרגיה הגדלים של החברה תוך שיפור משמעותי באיכות האוויר והסביבה"

כיל דשנים חתמה על הסכם להקמתה של תחנת כוח חדשה בסדום. התחנה מתוכננת לפעול באמצעות גז טבעי. התחנה תהיה בעלת כושר ייצור של 330 טון קיטור לשעה וכושר ייצור חשמל של כ- 250 MW. עלות פרויקט זה מוערכת בכ- 320 מיליוני דולר. פרויקט הקמת התחנה מתוכנן להתחיל ברבעון השלישי של 2012 ולהסתיים במחצית השנייה של שנת 2015.

התחנה תחליף את תחנת הכח הנוכחית של החברה בסדום המבוססת על דיזל גנרטורים מופעלים מזוט, תחנה שהוקמה בשנת 1995. התפוקות של תחנת הכוח המתכוננת גבוהות משמעותית מאלו של תחנת הכוח הנוכחית.

התחנה, שתיבנה כתחנת קוגנרציה במחזור משולב, מבוססת על ציוד חדיש המותאם לעמידה בתקנים העדכניים ביותר של יעילות, נצילות ואיכות סביבה ובמרכזה טורבינת גז של חברת Siemens, דוד קיטור וטורבינת קיטור. הטורבינה ניתנת להפעלה במקרה הצורך, גם בסולר. לצורך ביצוע פרויקט ההקמה התקשרה כיל דשנים עם חברה מובילה בתחום האנרגיה הירוקה ותחנות כוח. הפרויקט יוקם בשיטת "אחריות כוללת" (EPC) של הקבלן המבצע לתקציב, ללוח הזמנים ולתפוקות התחנה. בנוסף, חתמה כיל דשנים על הסכם ארוך טווח עם חברתSiemens  לתחזוקת טורבינת הגז מתוצרתה.

התחנה המתוכננת הינה ידידותית מאוד לסביבה לאור העובדה שהיא מתוכננת לעבוד באמצעות גז טבעי ולאור הנצילות האנרגטית הגבוהה מאוד (מעל 85% בהשוואה לכ- 50% במחזור משולב רגיל) הנובעת מעצם היותה תחנת קוגנרציה במחזור משולב.

תחנת הכוח החדשה תאפשר מתן מענה לצריכות הקיטור החזויות של אתר סדום בטווח הארוך, תוזיל את עלות החשמל וכן תבטיח את אמינות וזמינות המערך האנרגטי ב- 20 השנים הבאות, כל זאת תוך שמירה על הסביבה ועל איכות האוויר.

צריכת הקיטור והחשמל של מפעלי ים המלח באתר סדום צפויה לעלות בצורה הדרגתית במהלך השנים הקרובות בעקבות עליית ייצור צפויה במפעלים השונים. גם בחברות נוספות של כיל בסדום צפויה צריכת החשמל לעלות בהדרגה בשנים הקרובות.

דני חן, מנכ"ל כיל דשנים מסר: "כיל היא עמוד השדרה של הנגב - הקמת תחנת הכוח החדשה בסדום הינה דוגמא נוספת להשקעות הגדולות שאנו משקיעים בנגב, שמתורגמות גם לפרנסה ורווחה של עשרות אלפי משפחות בנגב.

תחנת הכוח החדשה תאפשר יציבות אנרגטית לאתר סדום, תעמוד בכל דרישות איכות הסביבה ותאפשר ייצור קיטור וחשמל ביעילות ובעלויות תחרותיות תוך התבססות על טורבינות המוסקות בגז טבעי. התחנה החדשה תוקם ותופעל בהתאם לאסטרטגיה של כיל הרואה את השמירה על הסביבה ואת הבטיחות כערכים מובילים בפעילותה".

הסבר על התרשים:

בשלב ראשון הגז הטבעי מפעיל את טורבינת הגז. מתוך 100% דלק בכניסה לטורבינת הגז, 36% מנוצלים לייצור חשמל. גזי הפליטה החמים מועברים לדוד הקיטור לייצור קיטור שבתורו מועבר לטורבינת הקיטור לייצור חשמל נוסף. בשלב זה מנוצלים עוד כ- 14% מהאנרגיה לייצור חשמל, עד לרמת ניצולת של מעל 50%.

כאן למעשה מסתיים מחזור משולב רגיל שמנצל כ- 50% מהאנרגיה (36%+14%).

כאמור, בסדום, בתהליך הייצור של המפעלים, משתמשים בכמויות גדולות של קיטור ולכן, במקום לקרר את הקיטור חזרה למים כפי שמתבצע בתחנות כח רגילות, משתמשים באנרגיה שנשארה בקיטור לאחר ייצור החשמל בטורבינת הקיטור, לצורך תהליך הייצור של המפעלים בסדום וכך מנצלים עוד כ- 35% מהאנרגיה וסה"כ כ- 85%. רק 15% נפלטים דרך הארובה לאטמוספרה, נתון המאפשר לקומפלקס הנוכחי לנצל כ- 85% מהאנרגיה המושקעת לצורך ייצור חשמל ולתהליך הייצור בסדום.

 

 

 
Terms Of Use