Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
ICL embraces "open innovation" with launch of technology acceleration program

כיל מקימה חממה טכנולוגית לפיתוח מוצרים ותהליכים חדשים

כיל מציעה ליווי טכנולוגי ועסקי, מימון, תשתית מחקרית ויישום עתידי לפרויקטים נבחרים במימון של כ- 10 מיליון ₪ בשנה. הפרויקטים הנבחרים מתחום החקלאות, הדשנים, המים, המזון, והכימיקלים המיוחדים יזכו לליווי ותמיכה משלב הרעיון עד לשלב היישום, בחברות כיל בארץ ובעולם, ויאפשרו פיתוח מוצרים ותהליכים חדשניים, ידידותיים לאדם ולסביבה.

כיל מקימה חממה טכנולוגית "כיל חדשנות בע"מ" www.icl-innovation.com בגישת ה- Open Innovation. החממה תעניק תמיכה טכנולוגית, מימון וליווי עסקי לגורמים חיצוניים בארץ ובעולם. החממה הטכנולוגית תהווה פלטפורמה לניהול פרויקטים טכנולוגיים ותעניק:

  • מימון משלב המחקר והפיתוח ועד שלב היישום.
  • תעמיד לרשות הפרויקטים תשתית מו"פ ללא תמורה.
  • תספק לחוקרים ולממציאים מהניסיון והידע הרב שנצברו בחברה.
  • ליווי אסטרטגי ע"י היחידה העסקית הרלבנטית לפרויקט.
  • תכוון ותסייע בפיתוח הפרויקט מרגע כניסתו לחממה הטכנולוגית ועד ליישומו התעשייתי.

בכך תעניק כיל לממציאים וליזמים פתרון כולל לפרויקטים חדשניים ופורצי דרך, בדרכם לביצוע וליישום.

החממה הטכנולוגית תאתר פרויקטים חדשניים מגורמים בישראל ובעולם, כולל מוסדות אקדמאיים, חברות טכנולוגיות, מכוני מחקר, תעשייה, קרנות, חברות סטרט אפ ועוד. לאחר אתור פרויקטים בעלי עניין לחברה, ייערך תהליך בדיקה תוך התייחסות לשיקולים טכנולוגיים, עסקיים וסביבתיים. בנוסף, תיבדק גם תרומתם של הפרויקטים לאדם ולאוכלוסיית העולם בתחומי המים, הדשנים, המזון, ושימוש הכימיקלים המיוחדים. לפרויקטים הנבחרים יוענק סיוע כולל בהשקעה שנתית של 10 מיליון ₪ בשנה.

כיל רואה במחקר ופיתוח פעילות אסטרטגית חשובה וחיונית להמשך צמיחתה והתפתחותה. אלפי פטנטים רשומים על שמה של כיל בעולם כולו וכ- 500 מדענים, חוקרים, מהנדסים, טכנאים, אנשי מעבדה ואחרים עובדים ביחידות המחקר והפיתוח של החברה בחיפה, בנגב, בהולנד, גרמניה, ארה"ב, דרום אמריקה ואסיה.

החממה הטכנולוגית תמומן במלואה ע"י כיל, ללא מעורבות ממשלתית, והיא תהיה בבעלות מלאה ותנוהל על ידי "תמי אימי", יחידת המחקר והפיתוח המרכזית של כיל, הממוקמת בחיפה.

הפרויקטים יאושרו ע"י ועדה מייעצת ויקבלו הסמכה ע"י דירקטוריון החממה הטכנולוגית אשר מורכב ממנהלים ואנשי מחקר בחברות כיל.

סטפן בורגס, מנכ"ל כיל: "אנו פותחים את עצמנו לידע, יצירתיות ויוזמה בינלאומיים לשם פיתוח מוצרים ותהליכים חדשים שיסייעו בעתיד לצמיחתה של כיל וביסוסה כחברה מובילה וחדשנית התורמת לאדם, לאוכלוסיית העולם הגדלה ולסביבה. באמצעות יישום גישת open innovation , כיל מביאה חדשנות לתוך החברה גם ממקורות חיצוניים".

אייל גינזברג מנכ"ל תמי ויו"ר חברת החממה מסר: "אנו שמחים לבשר על הקמת החממה הטכנולוגית החדשה שתאפשר לנו גישה לטכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך ולממציאים וליזמים שת"פ בפיתוח הרעיון. המטרה היא לעודד ולהמריץ ממציאים, חוקרים ויזמים לראות בנו בית ושותף אסטרטגי, שייקח את הרעיון החדשני ויעניק לו את כל הכלים הדרושים עד ליישומו וביצועו בפועל".

 
Terms Of Use