Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
Earth Hour 2013 – Dead Sea Works joined the global effort to increase environmental awareness

גם השנה: מפעלי כיל כיבו את האורות במסגרת "שעת כדור הארץ"

ב- 22 באפריל ציינו כל מפעלי כיל את "שעת כדור הארץ", במסגרת אירועי "יום כדור הארץ הבינלאומי". "שעת כדור הארץ" היא יוזמה שהחלה באוסטרליה וקוראת לאזרחים ולבעלי עסקים לכבות את האורות למשך שעה, במטרה להגביר את המודעות להתחממות הגלובלית. מפעלי כיל הפכו את השתתפותם בפעילות למסורת, כחלק מהמהפכה הירוקה שעוברת החברה - שבשלוש השנים האחרונות השקיעה מעל מיליארד ש"ח בנושאי איכות הסביבה ומתכוונת להשקיע יותר משני מיליארד נוספים בחמש השנים הקרובות.

על פי הערכה, בשעת כדור הארץ נרשמה ירידה של כשלושה מגה-וואט בצריכת החשמל באתר המפעלים בסדום.


אתר סדום לפני כיבוי האורות


אתר סדום אחרי כיבוי האורות - שעת כדור הארץ

 
Terms Of Use