Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
Restoration of the old potash workers' camp

שיקום מחנה העובדים של חברת האשלג ההיסטורית

במחנה העובדים הישן בסדום עומדים כיום מספר צריפים זנוחים ושני מבני בטון נטושים - עדות לחיים שהיו שם בעבר. עם קבלת הזיכיון המנדטורי לייצור אשלג וברום הוקמה חברת האשלג הארץ ישראלית בינואר 1930, ביוזמתו של משה נובומייסקי, ותחילתה בצפון ים המלח. עם התרחבות המפעל לדרומו של הים בשנת 1934, הוקם מחנה העובדים בסמוך למזח ששרידיו נמצאים במקום עד היום. בימיו הטובים התגוררו במחנה מאות מעובדי חברת האשלג וזאת עד לשנת 1948 השנה שבה נפסקה פעילות החברה במהלך מלחמת השחרור.

המועצה לשיקום אתרי מורשת בשיתוף עם מפעלי ים המלח והמשרד להגנת הסביבה התחילו בעבודות שיקום ושימור מחנה העובדים של חברת האשלג הארץ ישראלית במטרה להפכו לאתר תיירות שינציח את סיפורו ההיסטורי של מחנה העובדים -  אחד ממפעלי ההתיישבות המפוארים שלפני קום המדינה. בסיומו של שיקום האתר מתוכנן לקום במקום מרכז מבקרים שיפתח לציבור הרחב ובו יוצגו, באופנים שונים, סיפור הקמתה והפעלתה של חברת האשלג הארץ ישראלית כמו גם של ממשיכתה - חברת מפעלי ים המלח שהוקמה בשנת 1952.

מצגת - שיקום מחנה העובדים של חברת האשלג ההיסטורית 

 
Terms Of Use