Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
2009 ICL Fertilizers Corporate Responsability report (in Hebrew)

  כיל דשנים מפרסמת דוח אחריות תאגידי על פי עקרונות דיווח GRI

דוח אחריות תאגידית

בחברת רותם אמפרט הופחתו פליטות החלקיקים בשנת 2009 בכ- 91% לעומת שנת 2007

בחברת מפעלי ים המלח חלה הפחתה של כ- 40% בפליטות תחמוצות חנקן (NOx) בהשוואה לשנת 2008

כיל דשנים השקיעה בשנת 2010 כ- 200 מיליון ₪ בהגנת הסביבה

דני חן, מנכ"ל כיל דשנים: "אנו מודעים לאחריות המוטלת על כתפינו ביחס להגנה על הסביבה אותה נוריש לילדינו ונכדינו. אנו שמחים שהשקעה אדירה של מאות מיליוני שקלים כל שנה בתחום ההגנה על הסביבה והגברת הבטיחות בעבודה מוכיחה את עצמה ומובילה לשיפור ניכר ומשמעותי בתחום".

כיל דשנים מפרסמת לראשונה דוח אחריות תאגידית על פי ה- GRI, הפלטפורמה המתקדמת והמקובלת בעולם לדיווח.

הדוח מתייחס למפעלי כיל דשנים בישראל ובהם מפעלי ים המלח, רותם אמפרט נגב, דשנים וחומרים כימיים ומפעלי תובלה. הדוח כולל תיאור של השפעת פעילותה של החברה על הסביבה; הפעולות הננקטות לצמצום ההשפעה; מדדים כמותיים; רשימת יעדים ועוד.

הדוח התאגידי מפורסם כחלק מהאסטרטגיה העסקית של כיל, ובכלל זה גם של מגזר הדשנים, בנוגע  לאחריות סביבתית וחברתית, והצורך בשקיפות ובפתיחות. הדוח מפרט את מדיניות  הקיימות של החברה בכל תחומי פעילותה במטרה לבסס התנהגות אחראית במשאבי הטבע  ושמירה על הסביבה.  חשוב לציין כי כיל דשנים עומדת בתקנים הלאומיים והבינלאומיים המחמירים ביותר, וברוב המקרים –  אף למעלה מזה.

הדוח נכתב באופן וולנטרי והינו המשך לדוחות הסביבתיים שמפרסמים מגזרי החברה בשנתיים האחרונות. החברה רואה בפרסומו של הדוח שלב חשוב בפיתוח השיח הציבורי עם בעלי עניין המבוסס על מידע, ידע, נתונים וחזון.

דני חן, מנכ"ל כיל דשנים אמר עם פרסומו של הדוח: "אנו רואים בעבודתנו שליחות: מעבר לעובדה שאנו המעסיקים הגדולים ביותר בנגב ומספקים פרנסה לאלפי עובדים, הדשנים המיוצרים על ידנו תורמים לחיסכון במים בחקלאות, ומגדילים את תנובת היבול בעולם של חיטה, תירס, סויה, אורז וכדומה. הגדלת היבול החקלאי, בעיקר בעיתות של מחסור ועליית מחירי המזון, מסייעים לצמצום הרעב בקרב אוכלוסיית העולם. מעבר לשליחות, אנו מודעים גם לאחריות המוטלת על כתפינו ביחס להגנה על הסביבה אותה נוריש לילדינו ונכדינו. אנו שמחים שהשקעה אדירה של מאות מיליוני שקלים כל שנה בתחום ההגנה על הסביבה והגברת הבטיחות בעבודה מוכיחה את עצמה, ומובילה לשיפור ניכר ומשמעותי בתחום. אנו  מתחייבים להמשיך ולהשקיע בכך גם בעתיד". 

מעיקרי הדוח:

השקעות בסביבה- בשנת 2009 השקיעה כיל דשנים כ- 120 מיליון ש"ח. בשנת 2010 כיל דשנים השקיעה  כ - 200 מיליון ש"ח בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה.

צמצום פליטות גזי חממה- כיל דשנים שואפת להיות בין המובילים בישראל בהפחתת פליטות בכלל וגזי חממה בפרט. פעילות החברה בנושא מבוצעת בשני מישורים: צמצום הפליטות בתהליכי הייצור, דוגמת המעבר לשימוש בגז טבעי ופיתוח מוצרים חדשים אשר תורמים להפחתת פליטות בקרב המשתמשים באותם המוצרים. כיל דשנים החלה לבצע בחינה כוללת של המאזן הפחמני של החברה וכן היא נערכת למדידה של טביעת הרגל הפחמנית של מוצריה העיקריים.

איכות אויר- המעבר המדורג של מפעלי כיל דשנים לגז טבעי שהחל בשנת 2010 בתחנת הכוח שבסדום ויגיע גם לרותם במהלך שנת 2011,  יפחית משמעותית את פליטת המזהמים.

בנוסף, פעילויות כגון התקנת פילטרים, ניטור רציף בארובות, סקר של פליטות אבק בלתי מוקדי והתקנת מערכות להפחתת פליטות גרמו לשיפור איכות האוויר במפעלים תוך עמידה כמובן בכל התנאים.

פליטות חלקיקים בחברת רותם אמפרט נגב הופחתו מכ- 4,200 טון בשנת 2007 לכ- 360 טון בשנת 2009, הפחתה של כ- 91%. פליטות תחמוצות החנקן (NOx) בכיל דשנים ירדו בכ- 20% בהשוואה לשנת 2007. במפעלי ים המלח חלה הפחתה של כ- 40% בפליטות תחמוצות חנקן (NOx) בהשוואה לשנת 2008. בדשנים וחומרים כימיים פחתו פליטות תחמוצות הגופרית(Sox) בכ- 20% בהשוואה לשנת 2006. מסוף נובמבר 2007 מופעלת במתקן דשנים וחומרים כימיים מערכת חדשנית המיועדת להפחית את פליטת חד-תחמוצת החנקן. עד כה הופחתו 60% מהפליטות.

צריכת אנרגיה- כיל דשנים פועלת להפחתת צריכת האנרגיה באתריה בעזרת החלפת מכונות, ייעול תהליכים וכן העלאת המודעות  בקרב העובדים.

מים ושפכים- בכיל דשנים מופעלים מנגנונים רבים לחסכון במים וכן נעשה שימוש נרחב במים מליחים אשר אינם מתאימים לשתייה או לחקלאות. כמו כן בשנים האחרונות הופנו מערכות למחזור מי שפכים חזרה לתוך תהליכי הייצור.

צריכת המים בכיל דשנים פחתה בכ- 7% בהשוואה לשנת 2007. צריכת המים במפעלי ים המלח פחתה ב כ- 9.6% בהשוואה לשנת 2007. כמויות השפכים באתר רותם הופחתו בכ- 86% בהשוואה לשנת 2001.

פסולת- בכיל דשנים פועלים להפחתת כמויות הפסולת ולהגדלת שיעורי המחזור.

שקיפות ושיח עם מחזיקי עניין- על מנת לקדם את הקשר לקהילה האזרחית, הוקם בשנת 2005 במפעלי ים המלח, פורום  CAP ע"פ עקרון תוכניתResponsible Care. הפורום מתבסס על מפגשים משותפים בין נציגי המפעל ונציגי התושבים. הדיונים עוסקים בבעיות ובנושאים שחשוב לשני הצדדים להציף ולפתור. פורום דומה הוקם בשנת 2009 גם בחברת רותם אמפרט נגב.

 יישום תקנות ה-REACH-  חוק המסגרת לרישום והערכה של כימיקלים באיחוד האירופי,  נכנס לתוקף ב-1 ליוני 2007. מטרות העל של החוק הינן לשפר את ההגנה על בריאות האדם והסביבה מפני הסיכונים של כימיקלים ולקדם את התחרותיות  של מגזר הכימיה האירופי. כיל דשנים מחויבת להקצאת המשאבים הנדרשים ליישום חוק סביבתי חשוב זה.

בתחום האחריות החברתית- כיל דשנים ממקדת את פעילותה בישובי הנגב: ירוחם, ערד, דימונה, באר שבע וביישובים בדואים, באזורים בהם גרים מרבית העובדים מתוך ההכרה וההבנה בצורך להיות מעורבים ולסייע בצרכי הקהילה, בשיתוף ובהעשרה הן של התושבים והן של העובדים.

עיקר הפעילות מתקיימת בקרב ילדים ונוער במצבי סיכון או  בקשיים סוציו-אקונומיים, כמו גם בקרב אוכלוסיה נזקקת ובעלת צרכים מיוחדים 

 
Terms Of Use