Skip Navigation Links
 
Skip navigation links
ICL Fertilizers
About usExpand About us
Knowledge Center
Products
Applications
Business UnitsExpand Business Units
Our Offices InfoExpand Our Offices Info
Suppliers Information
Company Websites
Contact UsExpand Contact Us
ICL Group
 
Supplier Information מידע לספקים
 
 
 
> Fertilizers > News Display
Rotem Amfert Negev helps to conserve birds of prey in the desert

רותם אמפרט נגב נרתמת למען שמירת העופות הדורסים בנגב

חברת כיל, שמפעליה מצויים בשטחי הנגב, החליטה להירתם למען שמירת העופות הדורסים ולסייע לרשות הטבע והגנים בשימור הנשרים ואוכלוסיית הדורסים בנגב.

בתמיכת כיל מפעילה רשות הטבע והגנים פרוייקט שמטרותיו:

  • אספקת מזון נקי מרעלים ואיכותי לנשרים באמצעות רשת של תחנות האכלה לעופות דורסים
  • ניטור אחרי אוכלוסיית הנשרים
  • חינוך והסברה לקידום השמירה על הנשרים והעופות הדורסים

הפרוייקט החל לפני 3 שנים ויימשך ב 5 השנים הבאות. תוצאות הפעילות כבר ניכרות בשטח 160 נשרים מאכלסים את דרום הארץ והם שומרים על יציבות מספרית וזאת בניגוד למגמה בחבל הים – תיכוני בישראל ובאגן המזרחי של הים התיכון.

 
Terms Of Use